Du er her:
 • Aktuelt
 • Nytt

  TI KUNSTFORENINGER TILDELT NÅDA-PROSJEKT

  Norske Kunstforeninger har nå valgt ut de ti kunstforeningene som får delta i storsatsningen NåDa. I prosjektet vil ungdom, kunstnere og kunstforeninger gjennom samtidskunst utforske lokale kulturminner.

  Se oversikten over hvilke kunstforeninger som deltar!

  Til søknadsfristen 20. februar kom det inn søknader fra 19 kunstforeninger. Søknadene tok utgangspunkt i et bredt spekter av kulturminner, fra radiobruk under krigen, bergverksdrift, verneverdig kunstnerbolig, festningsverk, damskipskai, bøkeskog, autentisk 50-tallskino, tyskbygd militærleir, kalkgruver, gamle postveier, bunkere og håndverksvirksomhet som treskoverksted, ullskoproduksjon og garveri.

  – Det har vært spennende å se hva som kom fram i søknadene, siden vi denne gangen ikke ba om en fullstendig prosjektbeskrivelse fra søkerne. Vi er spente på fortsettelsen!, sier prosjektleder Anne-Grethe Thoresen.

  De utvalgte kunstforeningene er:
  Asker Kunstforening
  Halden Kunstforening
  Osterøy Kunstlag
  Røros Kunstlag
  Sandefjord Kunstforening
  Sandnes Kunstforening
  Sortland Kunstforening
  Surnadal Kunstforening
  Ullensaker Kunstforening
  Volda og Ørsta Kunstlag

  Utgangspunktet for NåDa er at mange kulturminner bare er passive historiemarkører. Ved å se kulturarven gjennom samtidskunstens blikk, åpner man for refleksjon og diskusjon om identitet, sted, historie og aktuelle problemstillinger. 

  Målgruppen for prosjektet er ungdom i alderen 12–18 år. Ungdommene som deltar skal få innsikt i kulturminner og samtidskunst, og forståelse for hvordan kunstnere tenker og arbeider. NåDa skal skape nye møtesteder for ungdom, og stimulere til samarbeid mellom kunstforeninger, andre organisasjoner og kommuner. 

  Kunstforeningene som skal delta i NåDa er selv ansvarlige for planlegging og gjennomføring. De lokale prosjektene vil ha oppstart i 2017 og skal avsluttes i 2019. 

  NåDa starter med et fellesmøte for de utvalgte kunstforeningene i Oslo 1. april. Der vil eksterne fagfolk bidra med inspirasjon og kunnskap, og kunstforeningene vil kunne utveksle ideer og få råd om konseptutvikling og produksjon. 

   

  Andre muligheter for støtte

  For de kunstforeningene som ikke ble valgt ut til å delta i NåDa, finnes det flere andre støtteordninger man kan søke. 

  Kulturrådet har en egen støtteordning for kulturvern, som gir støtte til arbeid med bevaring, dokumentasjon og formidling av kulturer og levesett i Norge. De etterlyser spesielt prosjekter som kan bidra til vern og videreføring av immateriell kulturarv og involvering av barn og unge.

  LES MER: Kulturrådet – Vil ha flere kulturvernsøknader

  I tillegg lyser Kulturrådet i 2017 ut 2 millioner kroner på det visuelle kunstfeltet til profesjonelle kunstprosjekter rettet mot barn og unge i alderen 0–18 år.


  LES MER: Kulturrådet – 2 millioner til visuell kunst for unge

  Det er også mulig å søke om vanlig prosjektstøtte fra Norske Kunstforeninger, til fristene 1. mai og 1. november.

  LES MER: Norske Kunstforeningers støtteordninger
   

  Prosjektet NåDa er gjort mulig gjennom en nasjonal gave til Norske Kunstforeninger fra Sparebankstiftelsen DNB.

  Medlemsblad

  KUNST PLUSS 2 / 2017

  • Forunderlige linjer og dristige omdreiningspunkter. Om billedkunstner og kurator Jan Freuchen
  • Kunsterportrett: Karin Blomgren
  • Forbindelser – Tre forlatte husmannsplasser
  • Uten bakkekontakt. Om Tori Wrånes
  • Kunstens velsignelse. Om Ålesund Kunstforening
  • Momentum 9: «A sense of awe»

  Les mer >>

  Aktivitetskalender

  Nyhetsbrev

   

  Bestill nyhetsbrev fra Norske Kunstforeninger

  Norske Kunstforeninger – Besøk: Kongens gate 2, 5. etasje – Post: Postboks 477 Sentrum, 0105 Oslo – Telefon: 22 42 20 35 – E-post: post@kunstforeninger.no