Du er her:
 • Aktuelt
 • Nytt

  ALGER, BETONG, POTETER OG GRØNT LYS

  11.–14. mai fylles Grenland av nyskapende kunst som tar utgangspunkt i at gammel industri erstattes av grønne initiativer. Prosjektene tar opp temaer som økologi, klima og bærekraft gjennom utstillinger med elementer som dyrking av poteter, symbiose mellom alger, natur og mennesker, grønne lamper og lokal flora og betong. Festivalen Greenlightdistrict byr også på nyskrevet litteratur og performance som utforsker sammenhengen mellom økonomi og økologi.

  Karoline Hjorth og Riitta Ikonens stiller ut på Kunsthall Grenland, foto fra prosjektet 'Eyes as Big as Plates': Agnes II

  Kunstfestivalen Greenlightdistrict arrangeres av Kunsthall Grenland og Skiens Kunstforening i samarbeid med Telemark Kunstsenter og Spriten Kunsthall. Kunstfestivalen er et nasjonalt arrangement som annethvert år planlegges og gjennomføres av en lokal kunstforening, etter tildeling fra Norske Kunstforeninger.

   

  • LES MER: Program og påmelding til kunstfestivlaen Greenlightdistrict

  • MER INFORMASJON: www.greenlightdistrict.no

   

  Totalinstallasjon, grønne lamper og litteratur på Spriten Kunsthall

  Kunstnergruppen Svartjord springer ut av en diskusjon omkring økologi, urbanitet, kollektivitet og en felles interesse for å utforske et bredt spekter av romlige problemstillinger. Hvert av Svartjords prosjekter utgjør et eget økosystem der de gitte forholdene gir grobunn for de kunstneriske undersøkelsene. Til kunstfestivalen Greenlightdistrict i Spriten Kunsthall vil Svartjord videreføre sin metode som innebærer å lage en totalinstallasjon, der utstillingsstedets plassering, arkitektur og karakter setter premissene for den kunstneriske undersøkelsen.

  Svartjord, work in progress.

  • LES MER: Med stedet som grobunn – intervju med Svartjord

  NK Sør har tatt utgangspunkt i festivalens tittel Greenlightdistrict og tolket den bokstavelig, ved å lage lamper. I grønn ånd, har medlemmene laget lamper av gjenbruksmaterialer. Lyset fra lampene kan ses på som symboler på at det er bedre tider i vente, at det er håp for det grønne skiftet.

  I forkant av festivalen har sju forfattere fra Island, Sverige og Norge hatt workshop på Ladegården i Skien. Kurator og koordinator er Mette Karlsvik. De andre forfatterne er Gunstein Bakke, Aina Villanger, Angela Rawlings, Cecilia Hultman, Andri Snær Magnason og Malmfrid H.Hallum. Workshopen resulterer i ny kunnskap og nye tekster om temaene industri, arbeid, klima og bærekraft. Forfattere skriver i ulike sjangre, som poesi, prosa, dramatiske tekster og essay – og tekstene blir publisert i festivalpublikasjonen.


  Skitt fiske og miljøengasjert kunst fra 1969

  Kunsthall Grenland viser utstillingen Greenlightdistrict? der kunstnernes Karoline Hjorth og Riitta Ikonen, Kristoffer MYSKJA, Cecilia Westerberg og Stine Gonsholt, SIDSEL MØRCK og OHM - kunst og økologisk bevissthet

  Den norsk-finske kunstnerduoen Karoline Hjorth og Riitta Ikonen har til Greenlightdistrict produsert en serie nye stedsspesifikke verk med Grenlands unike hybridlandskap som bakteppe. Med bakgrunn i deres tidligere samarbeidsprosjekt Eyes as Big as Plates, som skildrer menneskets tilhørighet i naturen, har kunstnerduoen utviklet en serie skulpturelle kostymer og fotografiske portretter i samarbeid med lokalbefolkningen i Grenland.

  Kristoffer Myskja lager avanserte og teknisk komplekse kinetiske skulpturer. Målet hans er derimot ikke å lage teknisk utfordrende maskineri for å fremvise teknisk ferdighet, men for å fremheve det han ser som et akutt og nødvendig sosialt budskap.

  Odd Fredrik Heiberg og Morten Kildevæld Larsen: Skitt fiske - utslipp fra Norsk Hydro på 1970-tallet.

  Industrien på Herøya har tilført omgivelsene store mengder miljøgifter. Frierfjorden er det området som har fått mest forurensning, og havbunnen inneholder bla. mye kvikksølv, PAH og dioksiner. Likevel myldrer det av liv i havet, og artsrikdommen er stor. Det finnes knapt ytre sykdomstegn i naturen, ut over utslag på biomarkører. Forurensningen er altså i stor grad usynlig. Kunstnerne Odd Fredrik Heiberg og Morten Kildevæld Larsen adresserer og stiller spørsmål rundt denne problematikken. De har innhentet informasjon fra forskningsmiljøer, fra den lokale fiskerforeningen og historielag, fra industriparken og befolkningen for øvrig. Utstillingen vil formidle forskning, dokumentasjon og resultat av fisketurer, analyse av fangst og tilberedning av sjømat.

  Under festivalen presenterer Kunsthall Grenland materiale som omhandler den kunstneriske aksjonistgruppen OHM og særlig forfatteren Sidsel Mørck miljøengasjement på 1970-tallet. Med utgangspunkt i et gammel NRK-innslag er det gjort et nytt intervju med Mørck, der gruppen presenteres og Mørck selv forteller mer om hennes miljøengasjement, særlig hva gjelder den da mye omstridte Rafnessaken.

  Fra OHMs utstilling i Skiens kunstforening, 1969

  Kunstnergruppen OHM ble dannet i Skien i 1968. En av stifterne var Per Helge Berrefjord, som blant annet var sentral da gruppen markerte seg med en mye omdiskutert utstilling i Skiens kunstforening i januar 1969. Her fikk publikum møte et kunstnerisk uttrykk som forsøkte å fange inn de politiske og sosiale strømningene som skulle prege mye av den offentlige debatten utover på 1970-tallet.

  Utstillingen «1MIN. STILLHET» i regi av Skiens Kunstforening i 1969 ble en særegen happening. Den fylte en stor hall under en produkt- og forbrukermesse – og paradoksalt nok var det bærende temaet en protest mot forbrukersamfunnets forsøpling forurensing og miljøødeleggelser. Maleren Willi Storn, allerede kjent som en opprørsk kunstner, stilte opp og sammen med en gjeng ungdommer fra OHM ble utstillingen montert på tre–fire dager. Berrefjord selv har beskrevet utstillingen slik:

  Største sjokket i utstillingshallen var et par ti-femten meter lange brukte «kondomer», og like gigantiske sædflekker på gulvet. Et raid på en plastfabrikk på Heistad – etter svart plast til å kle hallen med – hadde åpenbart disse skattene for Willi. Resten av hallen ble fylt med søppel hentet på en fylling, et motorsykkelvrak og et bilvrak, Trabant tror jeg det var, som vi ramponerte ytterligere. En naken utstillingsdokke uten armer stakk opp gjennom taket. Eneste lys i hallen var et par kraftige spotter, på bilen og dokka – og på søppelhaugen bak.

   

  Alger og poteter på Telemark Kunstsenter

  I utstillingen av Alison Hiltner og Åsa Sonjasdotter å vise hvordan alger og poteter kan påvirke og innvirke i et grønt skifte.  

  Alison Hiltner (USA) jobber med alger og teknologi. Gjennom installasjoner hvor algene fylles i hengende poser, kontrolleres og utsettes for menneskers pust, utforsker Hiltner en symbiose mellom alger og mennesker. Installasjonen kan like gjerne kalles et eksperimentelt laboratorium, hvor publikum trer inn i et landskap preget av science fiction befolket av virkelige organismer (alger). Dette skaper en forvirrende forskjell mellom fakta og fantasi. Ved å lage en lokal tilkobling (publikums pust fører til algevekst) med globale data (CO2 priser og algeoppblomstring) skaper arbeidet en emosjonell respons på globale spørsmål. 

  Åsa Sonjasdotter har siden 2005 jobbet med poteten i sitt undersøkende prosjekt Potatoperspective. I bakgården på kunstsenteret vil hun plante en liten potetåker bestående av gamle resurseffektive potetsorter fra Grenland, som også passer det lokale jordsmonnet i distriktet og bakgården spesifikt. Et potetfelt kan bety at overlevelse gjennom hele året er sikret, eller at man har en meningsfull og avslappet fritid. Potetåkeren undersøker forholdet mellom tilgangen til ernæring over tid, omregnet til fritidsavkastning. Å dyrke poteter har først og fremst vært en måte å bidra til husholdningens næring, men i dag kan småskala jordbruk bety det motsatte, nemlig at der er en utvidet middelklasse som har et overskudd til hobbyaktiviteter. 

  Åsa Sonjasdotter, The Order of Potatoes (2010), Potato perspective.  Organisk materiale, helleristninger og lokal betong på Skiens Kunstforening

  Kunstnerduoen Martinka Bobrikova og Oscar de Carmen arbeider med stedspesifikke prosjekter. I Skiens Kunstforening har de brukt det åpne rommet i Ibsenhuset som inspirasjon, og eksisterende betongsøyler er et element i installasjonen. Kunstnerne har bodd og arbeidet frem prosjektet i regionen. Arbeidsplassen har vært Norcem i Brevik og betong er et materiale som brukes sammen med andre elementer fra vårt område. Kunstnerne har reist rundt og funnet særegenheter for Grenland, som helleristninger, spesifikke plantearter med mer.

  Med installasjonen vil de se nærmere på effektene av kapitalismen og dens innvirkning både på enkeltpersoner og sosiale systemer, spesielt innenfor området industriell produksjon. Man kan bruke begrepet ruin-estetikk etter en svunnen sivilisasjon og installasjonen refererer både til starten på den industrielle revolusjonen, og vår tids overgang til en vitenskapelig-teknologisk revolusjon. Installasjonen lages av organiske materialer, som planter, mikroorganismer og jord fra lokalområdet, og produkter fra moderne industri for å gjenspeile og uttrykke de ulike epokene. Midtpunktet blir en søyle av betong og plastikk, som ved hjelp av projektorer viser tredimensjonale grafiske fremstillinger av statistikk på bærekraft innenfor teknologi, industri og økologi på lokalt og nasjonalt nivå. Denne søylen vil også inneholde referanser til områdets historie, som helleristningene på Fossum. En syntese av mange ingredienser som vi ser frem til at vil vokse frem, bokstavelig talt, i Skiens Kunstforening.

  Martinka Bobrikova, Oscar de Carmen: The (Art) World (2017) (Foto: Martinka Bobrikova)


   

  Oppdatert veldferdskro på Herøya

  Etter industricruise med de ærverdige båtene fra Telemarkskanalen, får publikum ta del av en oppdatert versjon av arbeidernes veldferdskro på Herøya.

  Amund Sjølie Sveen bidrar med performance-foredraget Economic theory for Dummies (2013), som er en undersøkelse av vårt aktuelle økonomiske system. Hvordan er "den menneskelige natur" relatert til økonomiske termer og betingelsene for den moderne liberalistisk funderte markedsøkonomien? Dersom det er sant at kulturen har forbigått naturen - at våre menneskelige følelser og instinkter, gjennom evolusjon, er perfekt i synk med behovet for å leve i en verden av knapphet, trusler og behovet for en kortsiktig tankegang - hvordan fungerer da dette i dag, når vi lever i en verden av overflod, sikkerhet og et behov for langsiktig tenkning? Dette prosjektet er et lite bidrag til det offentlige behovet for å ta tilbake makten innenfor det økonomiske feltet. Vi behøver å forstå økonomien for å kunne ha en mening om den. Vi behøver å kunne forstå ordene og konseptene i det 'økonomiske språket'. Vi må kunne evne å skille politikken fra naturens lover. Vi må skjønne sammenhengen mellom økonomi og økologi. Vi behøver et innføringskurs - en økonomisk teori for dumminger.

  Cecilia Westerberg og Stine Gonsholt viser en animert digital collage med utgangspunkt i arkivmateriale fra Herøyas historiske utvikling. I prosjektet settes søkelyset på et Grenland i endring ved å fremheve industriøya Herøyas utvikling gjennom historien. Øya sies å ha vært bosatt fra bronsealderen og navnet kommer av den store populasjonen med hare som engang holdt til der. Området ble omdannet fra jordbruksområde til en halvøy, hvor Norges største område med tungindustri ble etablert, for senere igjen å endre funksjon. Tung industrien nedlegges og nye prosjekter med fokus på teknologi og bærekraft settes igang. Videoverket vises under festivalen både på Kunsthall Grenland og på Herøyahuset, som ble bygget som et velferdstilbud for Norsk Hydro sine ansatte i 1959.

  Svarte Greiner er et ambient lydprosjekt av musiker og kunstner Erik Skodvin, som for tiden bor og arbeider i Berlin. Svarte Greiner er utforskning av et mørkt og foruroligende univers. Tunge droner og en atmosfæriske lydverden tar publikum inn i en unik og skremmende verden. Han benevner seg musikken sin som «akustisk doom», og bruker så vel naturopptak som digitalt genererte lyder når han lager musikk. 

  Medlemsblad

  KUNST PLUSS 2 / 2017

  • Forunderlige linjer og dristige omdreiningspunkter. Om billedkunstner og kurator Jan Freuchen
  • Kunsterportrett: Karin Blomgren
  • Forbindelser – Tre forlatte husmannsplasser
  • Uten bakkekontakt. Om Tori Wrånes
  • Kunstens velsignelse. Om Ålesund Kunstforening
  • Momentum 9: «A sense of awe»

  Les mer >>

  Aktivitetskalender

  Nyhetsbrev

   

  Bestill nyhetsbrev fra Norske Kunstforeninger

  Norske Kunstforeninger – Besøk: Kongens gate 2, 5. etasje – Post: Postboks 477 Sentrum, 0105 Oslo – Telefon: 22 42 20 35 – E-post: post@kunstforeninger.no