Fra kvinner til kvinner

En utstilling om møte med 9 kvinner i Etiopia.

Åpning fredag 10. mars kl 1800.
Trine vil være til stede på åpninga og fortelle om prosjektet.

Åpningstider tors 12-14, fred 16-18, lørd 12-14
Siste dag 25. mars
 

Norske Kvinners Sanitetsforening har i 6 år drevet utviklingsarbeid i Etiopia. Lokale myndigheter peker ut 50 kvinnene til å delta i hvert prosjekt. De er garantert økonomiske bidrag til helse og hygieneprosjektet i en 3-års periode. For første gang tenker kvinnene fremover og planlegger dagen og livet. De fordeler ressursene og oppgavene på en annen måte en tidligere. Målet er å skape nye arbeidsplasser innen 1 år. Noen av kvinnene har kommet godt i gang med vevstuer og håndverk av forskjellig art, møller, meieri, butikker og kafeer. Det er også bygget dusjer og toalett som kvinnene driver. Noe av inntekten går tilbake til foreningen, noe til å hjelpe medsøstre som er enker, aids-syke og funksjonshemmede.

Det er ikke uvanlig at en mann her har flere koner og flere barn med hver, familievold og vold mot kvinner er utbredt i Etiopia. Det er et alvorlig problem at unge jenter fra 8 år og oppover blir giftet bort etter familiære avtaler, mange blir kidnappet og voldtatt. De fleste fødslene foregår hjemme og fistula er et stort problem. Trine har ved å få tilbringe tid med den enkelte kunne fortelle deres historier, de kulturelle betingelser de lever under og hvordan deres samfunn fungerer. Hun har gjennom intervjuer med 9 kvinner fokusert på deres ønsker og behov for å få et bedre liv og større selvstendighet.

Et av målene med utstillingen er å trekke linjer mellom den jobben NKS´s frivillighetsarbeid gjennom 120 år har betydd for oss i Norge, vår levestandard, helse, vold mot kvinner og ikke minst likestilling, og den gryende bevegelsen de har startet for kvinner i Etiopia. Det er kanskje flest ulikheter i forhold til vår kultur og levesett, men det er flere likheter også. Deres gleder i livet, stolthet og håp for framtiden, blir belyst gjennom dette utstillingen.

Fra åpningen:


Tilbake

Tilbake

Aktivitetskalender

Nyhetsbrev

 

Bestill nyhetsbrev fra Norske Kunstforeninger

Norske Kunstforeninger – Besøk: Kongens gate 2, 5. etasje – Post: Postboks 477 Sentrum, 0105 Oslo – Telefon: 22 42 20 35 – E-post: post@kunstforeninger.no