Ikke fyll ut dette feltet:

Evaluering av Hvordan rekruttere flere frivillige?

Workshop
Oslo, 11. mars 2017


Vi setter stor pris på at du fyller ut evalueringsskjemaet under – dine innspill kan bidra til å gjøre vår neste workshop bedre.

 

EVALUERINGSSKJEMA

På grunn av tekniske årsaker må du fylle ut noe i feltene for «Etternavn» og «Fornavn». Men du trenger selvsagt ikke oppgi ditt ekte navn dersom du ikke ønsker det; skriv inn en tilfeldig bokstavkombinasjon, Donald Duck, Anonymous Anonymous e.l.  


Fornavn*
Etternavn*


1. Hvordan synes du det faglige opplegget fungerte?
a) Introduksjon/foredrag ved Siriann Bekeng
 dårlig  ganske bra  bra  svært bra
b) Registrering og oppdragsskriving på frivillig.no
 dårlig  ganske bra  bra  svært bra

2. Hvor relevant/nyttig var det faglige innholdet for kunstforeningen du representerer?
 ikke relevant/nyttig  litt relevant/nyttig  relevant/nyttig  svært relevant/nyttig

3. Hva kunne eventuelt ha vært gjort annerledes? Kommentarer/innspill til det faglige opplegget.

4. Hva er ditt totale inntrykk av den praktiske gjennomføringen av workshopen?
 ikke fornøyd  ganske fornøyd  fornøyd  svært fornøyd

5. Kommentarer/innspill til det praktiske opplegget:

6. Er dagtid på lørdag et bra tidspunkt for workshop?
 Ja  Nei
7. Hvilken dag/tid ville eventuelt passe bedre?

8. Har du forslag til tema vi bør ta opp i nye workshoper?

 

Husk å trykke på knappen "SEND INN EVALUERING" for å levere din vurdering. Du vil da få opp en bekreftelse på at evalueringsskjemaet er mottatt.

Aktivitetskalender

Nyhetsbrev

 

Bestill nyhetsbrev fra Norske Kunstforeninger

Norske Kunstforeninger – Besøk: Kongens gate 2, 5. etasje – Post: Postboks 477 Sentrum, 0105 Oslo – Telefon: 22 42 20 35 – E-post: post@kunstforeninger.no