Du er her:
 • Fast Plass
 • Fast Plass

   

  Prosjektet Fast Plass undersøker hvorfor så få, og hvilke norske kvinner som har fått tildelt en stemme og en fast plass i det offentlige rom i form av et minnesmerke.

  Fast Plass er initiert av Hilde Herming og Nora C. Nerdrum, og Norske Kunstforeninger har siden 2013 vært med samarbeidspartner i prosjektet. Norske Kunstforeninger og kunstforeningsnettverket har blant annet vært sentrale i registreringen av minnesmerker landet over.

  Målet har vært å lage en landsdekkende oversikt over hvilke historiske kvinner som har blitt hedret med minnesmerker i det offentlige rom. Oversikten vil gi innsikt i hvilke idealer kvinner blir tillagt, hvordan kvinners bidrag til samfunnet tolkes og hvem som har makt til å definere hvem som fortjener minnesmerker. Kartleggingen vil dermed bidra til å si noe om kvinners posisjon over tid i et nasjonalt perspektiv.

  Fast Plass skal munne ut i en bok, et arkiv og kunstprosjekter i to utvalgte kunstforeninger. I 2016 ble Kongsvinger Kunstforening og Kunsthall Stavanger valgt ut til å delta, og de vil starte opp arbeidet med sine lokale Fast Plass-prosjekter i 2017.

  I 2017 utkommer en bok basert på prosjektet på Forlaget Press, blant annet med foto av kunstner Marte Aas og tekst av Kristin Brandtsegg Johansen. 

  Kvinnemuseet i Kongsvinger skal overta ansvaret for arkivet over minnesmerkene.

   

  En bronsestatue av Bokken Lasson står i krysset Hegdehaugsveien/Oscarsgate i Oslo, her avbildet midt i et vegarbeidprosjekt i 2013. Kunstneren Joseph Grimeland har utført minnesmerket, som ble avduket i 1962. Foto: Anne-Grethe Thoresen.

  Aktivitetskalender

  Nyhetsbrev

   

  Bestill nyhetsbrev fra Norske Kunstforeninger

  Norske Kunstforeninger – Besøk: Kongens gate 2, 5. etasje – Post: Postboks 477 Sentrum, 0105 Oslo – Telefon: 22 42 20 35 – E-post: post@kunstforeninger.no