Du er her:
 • For medlemsforeninger
 • For medlemsforeiningar i Norske Kunstforeninger

   
  Som tillitsvalt i eit kunstforeiningsstyre er det mykje ein skal halde orden på. Her har vi samla informasjon, tips og råd om økonomi, lover, fellesavtalar og organisasjonsarbeid som kan lette arbeidet.
   
   
  ØKONOMI ORGANISASJONSARBEID
  • Støtteordningar for frakt, prosjekt og utstyr
  • Søk om momskompensasjon • Handbok: Styrearbeid – er det noen kunst?
  • Søk om stønad frå stiftingar og andre institusjonar • Råd om foreiningsarbeid
  • Tips til søknadsskriving • Formidling gjennom Den kulturelle skolesekken
  • Motta grasrotmidlar frå Norsk Tipping • Vil du starte kunstforeining?
  • Reglar for lotteri • Motta programvare fra TechSoup nesten gratis
    • Registrering i Frivillighetsregisteret
    • Medlemskap i Norske Kunstforeninger
    • Registreringssystem for kunstsamlingar
     
  LOVER, REGLAR OG KONTRAKTAR TRANSPORT OG FORSIKRING AV KUNST
  Brudeferden i Hardanger (1848), Adolph Tidemann og Hans Gude
  • Kunstavgiften 5 % • Felles forsikringsavtale i If
  • Standardkontraktar for utstilling, sal og utlån • Felles transportavtale med Atlas Spedisjon
  • Momsreglar ved sal av kunst  
  • Moms på kunsthandverk  
  • Tollreglar for kunst  
  • Opphavsrett til kunstverk  
  FAGKOMPETANSE OG UTVIKLING UTSTILLINGAR OG FØREDRAG
  • Workshop og kurs • Aktuelle vandreutstillingar
  • Skreddarsydde workshops • Føredragshaldarar
  • Kurator i kunstforeningen  
   
   

  Kontakt oss!

  Dei tilsette i administrasjonen i Norske Kunstforeninger hjelper deg gjerne med små og store spørsmål knytt til drift av ei kunstforeining. Ta gjerne kontakt på telefon eller e-post, kontortid er måndag–fredag kl. 09.00-16.00.

   

  Telefon: 22 42 20 35
  E-post: post@kunstforeninger.no
   
   
   

  Aktivitetskalender

  Nyhetsbrev

   

  Bestill nyhetsbrev fra Norske Kunstforeninger

  Norske Kunstforeninger – Besøk: Kongens gate 2, 5. etasje – Post: Postboks 477 Sentrum, 0105 Oslo – Telefon: 22 42 20 35 – E-post: post@kunstforeninger.no