Fraktstøtte

 

LAST NED: I Søknadsskjema fraktstønad

 

Hvem kan søke om støtte?

Kunstforeninger og kunstlag med aktivt medlemskap i Norske Kunstforeninger.

 

Hva kan det søkes støtte til?

Fraktstøtte kan bare søkes til utstillinger med nålevende kunstnere. Ordningen omfatter separatutstillinger, vandreutstillinger, gruppe- og kollektivutstillinger. Utstillinger innenfor alle kunstneriske disipliner kan motta støtte. 

(Dersom kunstforeningen planlegger en minneutstilling for en avdød kunstner, er det mulig å søke støtte fra Bildende Kunstneres Hjelpefond: www.kunstfond.no).

 

Hva dekker fraktstøtten?

Støtten dekker frakt fra opprinnelsessted til utstillingssted, og returfrakt. Transportforsikring og overnatting dekkes ikke gjennom fraktstøtten.

Ved frakt av kunst med privat bil: Statens satser for kjøregodtgjørelse legges til grunn (for 2017 kr 4,10 per km). Faktura/regning fra sjåfør skal vise hvilken strekning som er kjørt og antall kilometer. Regning må inneholde kontonummer og være signert. Bruk gjerne denne enkle regningsmalen: I Regningsmal privatbil 2017

 

Betingelser for fraktstøtte

 • Det må være minst 100 km mellom avsendersted og utstillingsstedet. Ved vandreutstillinger må minst ett av utstillingsstedene være 100 km fra avsenderstedet.
 • Alle utstillere må være profesjonelle kunstnere (medlem av Norske Billedkunstnere, NBK´s grunnorganisasjoner, Unge Kunstneres Samfund, Forbundet Frie Fotografer eller Norske Kunsthåndverkere, eller ha deltatt på minimum tre juryerte utstillinger som landsdelsutstillingene og Høstutstillingen, eller utdanning fra norsk kunsthøgskole). Unntak fra denne regelen må begrunnes særskilt og vurderes av Norske Kunstforeninger. Unntaksregelen gjelder også for utstillinger med kunstnere fra utlandet.
 • Utenlandske utstilinger kan få støtte.
 • CV fra kunstner(e) skal følge søknaden. Vedlegg kan ikke ettersendes. Søknader som mangler påkrevde vedlegg blir ikke behandlet.
 • Det regnes som vandreutstilling når minst to kunstforeninger arrangerer samme utstilling uten at utstillingen i mellomtiden returneres til utgangspunktet. Bare en av arrangørene skal søke om støtte, og vedkommende kunstforening betraktes da som hovedarrangør. Ved vandreutstilling dekkes frakt til første utstillingssted, og mellom utstillingsstedene, og fra siste utstillingssted.
 • Maksimum samlet fraktstøtte til enkeltutstillinger er kr. 20 000 pr. år pr. kunstforening.
 • Maksimum fraktstøtte for vandreutstilling med to visningssteder er kr. 15.000 pr. vandreutstilling, for 3–8 visningssteder er  kr. 20.000 pr. vandreutstilling, for flere enn åtte visningssteder  kr 30 000 pr. vandreutstilling. Det er ingen grense for antall vandreutstillinger produsert av samme kunstforening.
 • Ved tildelt støtte, skal det synliggjøres at Norske Kunstforeninger har støttet utstillingen, ved bruk av logo/tekst på annonser/plakater/kataloger.
 • Utstillingen skal dokumenteres, og 3 digitale bilder skal følge kravet om utbetaling.
 

 

SØKNADSFRISTER FRAKTSTØTTE

 
1. november for prosjekter f.o.m. 1. januar t.o.m. 30. juni påfølgende år
 
1. mai for prosjekter f.o.m. 1. juli t.o.m. 31. desember samme år

 

 
 

Innsending av søknad

Send inn søknaden enten per e-post eller per post, ikke begge deler.
 
Elektronisk:
Per post:
 • vennligst ikke stift selve søknadsskjemaet fast i vedleggene (binders går bra)
 • sendes per post til Norske Kunstforeninger, Postboks 477 Sentrum, 0105 Oslo
 

NB! Noen nettlesere åpner pdf-filen (søknadsskjemaet) i direkte nettleseren, da vil det som regel ikke gå an å fylle ut feltene. I så fall: last ned filen og lagre den på datamaskinen din. Da kan du fylle ut skjemafeltene og lagre den utfylte versjonen.

Dersom du har spørsmål eller trenger råd til søknaden, så ta gjerne kontakt med vår rådgiver Anne-Grethe Thoresen på telefon 22 42 20 35 eller e-post anne-grethe.thoresen@kunstforeninger.no

Vi oppfordrer alle til å søke andre institusjoner om støtte i tillegg til Norske Kunstforeninger (kommune, fylkeskommune, Norsk Kulturråd, Fritt Ord etc.). Norske Kunstforeninger har dessverre ikke store nok midler til å kunne fullfinansiere prosjekter.

 

 

 

Aktivitetskalender

Nyhetsbrev

 

Bestill nyhetsbrev fra Norske Kunstforeninger

Norske Kunstforeninger – Besøk: Kongens gate 2, 5. etasje – Post: Postboks 477 Sentrum, 0105 Oslo – Telefon: 22 42 20 35 – E-post: post@kunstforeninger.no