Historikk

 

Vi kan blant andre takke J.C. Dahl for etableringen av de første kunstforeningene her i landet. I 1820-årene befant kunstneren seg i Dresden som akademiprofessor, og i Tyskland så J.C. Dahl en oppblomstring av kunstforeninger.

Norge var et samfunn preget av materiell vekst, og faren var, slik J.C. Dahl så det, en vekst som gikk på bekostning av de estetiske verdiene. Den dalende kunstinteressen var allerede påfallende, og nettopp dette var en avgjørende faktor for opprettelsen av landets første kunstforeninger; Christiania Kunstforening i 1836 og Bergens Kunstforening i 1838.

Kunstforeningene ble dannet med formål ’å vekke sans og kjærlighet for den bildende kunst, og arbeide til fremme av innenlandsk kunst”. Medlemmene betalte kontingent, utstillinger ble holdt og medlemslotteri avholdt. Kunstforeningene skulle være åpne for alle som måtte ønske medlemskap.

Det har skjedd mye fra Christianias tid og frem til våre dager, men hovedmålet for kunstforeningene har hele veien vært å vise kunst til det kunstinteresserte publikum.

Da Norske Kunstforeningers Landsforbund første gang ble stiftet i 1934 ble 16 kunstforeninger medlemmer og landsforbundets hovedmål var å sende utstillinger av høy kvalitet ut på vandring. I de neste årene ble flere utstillinger turnert, blant annet en utstilling med Munchs grafikk. På grunn av dårlig økonomi opphørte landsforbundet å eksistere i 1949.

Etter flere initiativ utover på 1970-tallet for å få etablert et landsomfattende samarbeidsorgan, ble det først realisert i 1978. Dette skjedde i forbindelse med en stor konferanse om kunstformidling. Man hentet erfaringer fra et omfattende kunstforeningssamarbeid som alt pågikk i Akerhus og Nord-Norge. SKINN (Se Kunst i Nord-Norge, tidligere: Samorganisasjonen for kunstformidling i Nord-Norge) ble stiftet året før i 1977 med de nordnorske kunstforeningene som medlemmer.

I løpet av sine 30 år har Norske Kunstforeninger (tidligere Norske Kunstforeningers Landsforbund) nær doblet sitt medlemstall, og fra å ha startet med frivillig innsats de første årene, har landsforbundet i dag fem ansatte.

"Garnisonssykehuset" efter general Tritzschlers restaurering
af 17/10. Raadmand Lauritz Hansens gaard fra 1626. Byens ældste.
Christiana, nå Oslo Kunstforening har holdt til i bygningen siden 1936.
Fotografiet er i Oslo Byarkivs eie. foto: Carl L. Larsen.Bergen Kunstforening/Bergen Kunsthall i Rasmus Meyers allé anno 2010. foto:

 

Aktivitetskalender

Nyhetsbrev

Bestill nyhetsbrev fra Norske Kunstforeninger

Presseklipp

Norske Kunstforeninger - Kongens gate 2, 5. etasje - Postboks 477 Sentrum - 0105 OSLO - Tlf: 22 42 20 35 - Faks: 22 41 61 77