Norske Kunstforeninger samarbeider med Kina

ArtEduNorway in China - ArtEduChina in Norway

 
Norske Kunstforeninger har rollen som det koordinerende ledd i et større utvekslingsprosjekt mellom Norge og Kina. Ett av målene for prosjektet er å etablere publikumsstyrte kunstforeninger i ulike kinesiske regioner, etter modell fra Norge.
 
Både kinesiske og norske myndigheter er inne med økonomisk støtte for å få gjennomført utvekslingsprosjektet. Intensjonen med prosjektet, ”ArtEduNorway in China-ArtEduChina in Norway 2007-2012”, er å bidra til økt kulturutveksling og forståelse mellom Norge og Kina ved å introdusere den publikumsstyrte formidlingsmodellen til Kina. Behovet for å få etablert profesjonelle visningssteder for samtidskunst i Kina er enormt. Den unike publikumsstyrte formidlingsmodellen som kunstforeningene representerer her i landet, har vekket kinesernes interesse.
 
Finansiering av prosjektet: Kultur-og kirkedepartementet, Utenriksdepartementet, Institusjonen Fritt Ord, Chinese Artists Association, Beijing Biennale Office, Bergen kommune, Stavanger kommune og Oslo kommune.
 

 

Rapportar frå utveklsingsprosjektet

Det er laga to delrapportar i samband med prosjektet ArtEduNorway in China - ArtEduChina in Norway.

Rapportane kan du laste ned her.

Les mer >>

Galleribesøk fra Kina

Norge og Kina har lenge samarbeidet innen kunstfeltet. Vårt eget prosjekt ligger på vent etter fredspristildelingen til Liu Xiaobo i 2010 - men det betyr heldigvis ikke at all kulturutveksling mellom landene har stoppet opp.

Nylig hadde vi besøk av representanter fra private kinesiske gallerier.

Les mer >>

Norge med egen paviljong i Beijing Biennalen 8. juli -12. august 2008

18 anerkjente norske samtidskunstnere deltar i Norges paviljong, Beijing
Biennale 2008 i The National Art Museum of China i Beijing. Norge er ett
av tre land som er blitt invitert til å presentere samtidskunst i en egen paviljong.
De to andre er Storbritannia og Mongolia.

Les mer >>

ArtEduChina in Norway, oktober 2007

Kinesisk delegasjon på gjenvisitt i Norge. Norske Kunstforeninger arrangerte seminar om utviklingen innen kinesisk kunst.

Les mer >>

ArtEduNorway in China, juni 2007

En delegasjon på 12 reiste til Beijing blant annet for å presentere den unike publikumsstyrte formidlingsmodellen som kunstforeningene representerer her i landet.

Les mer >>

Flere nyheter

Aktivitetskalender

Nyhetsbrev

 

Bestill nyhetsbrev fra Norske Kunstforeninger

Norske Kunstforeninger – Besøk: Kongens gate 2, 5. etasje – Post: Postboks 477 Sentrum, 0105 Oslo – Telefon: 22 42 20 35 – E-post: post@kunstforeninger.no