Kven er de og kvar held de til?

 
Medlemslag i Norske Kunstforeninger er pliktige til å oppdatere kontaktinformasjon til kunstforeininga, og sørgje for at oversikta over styremedlemmer vert oppdatert kvart år.
 
Det er viktig for at vi skal kunne nå ut med viktig informasjon, og at alle styremedlemmene skal kunne motta medlemsbladet Kunst Pluss.
 
Tilgangen til å oppdatere kontaktinformasjon til kunstforeininga og oversikta over styremedlemmer er stengt frå 19. juni 2017. Årsaka til dette er at Norske Kunstforeninger er i ferd med å gå over til eit nytt medlemssystem og nye nettsider.
 
Informasjon om korleis de kan logge inn i det nye medlemssystemet vil kome i august. Dersom de i mellomtida har viktige endringar i kontaktinformasjonen til kunstforeininga, eller har spørsmål knytt til endringane kan de sende ein e-post til post@kunstforeninger.no

 


Innlevering av statistikk og årsmelding

 
Medlemsforeiningane skal også levere statistikk for føregåande år til Norske Kunstforeninger, og sende inn årsmelding og årsrekneskap.
 
Statistikken leverer ein ved å fylle ut eit elektronisk skjema på nettsidene våre. Formålet med statistikken er å gje Norske Kunstforeninger eit betre oversyn over tilstanden i medlemsforeiningane. Slik kan vi betre tilpasse verksemda vår med tiltak som kunstforeingane ynskjer.
 
Årleg frist for innlevering av statistikk og årsmelding/årsrekneskap er 10. mai. Lenke til statistikkskjemaet og påminning om fristen vert sendt ut på e-post.
 
Årsmelding/årsrekneskap sender ein anten til post@kunstforeninger.no eller i posten til Norske Kunstforeninger, Postboks 477 Sentrum, 0105 Oslo.
 

Aktivitetskalender

Nyhetsbrev

 

Bestill nyhetsbrev fra Norske Kunstforeninger

Norske Kunstforeninger – Besøk: Kongens gate 2, 5. etasje – Post: Postboks 477 Sentrum, 0105 Oslo – Telefon: 22 42 20 35 – E-post: post@kunstforeninger.no