KURATOR I KUNSTFORENINGEN

 
Gjennom programmet Kurator i kunstforeningen engasjerer Norske Kunstforeninger uavhengige kuratorer til å jobbe fram utstillinger og prosjekter i tett samarbeid med kunstforeninger. Formålet er å styrke kunnskapen om samtidskunst i kunstforeningene, og kompetanseheving innen utstillingsproduksjon og prosjektutvikling.
 
Gjennom meningsutveksling, samtaler og tett dialog i alle faser av en utstillingsproduksjon, samarbeider kunstforening og kurator om å utvikle og gjennomføre et prosjekt. Slik vil kunstforeningene være bedre rustet til å vise utstillinger av samtidskunst med komplekse problemstillinger og brodd.
 
Målet er at disse prosjektene skal ledsages av foredrag eller seminarer som er åpne for et større publikum. På denne måten vil kunstforeningens arbeid komme lokalmiljøet til gode gjennomvisning av samtidskunst og tilrettelegging for diskusjon.
 
Det første prosjektet i programmet hadde oppstart høsten 2011 i Fredrikstad Kunstforening med Anne Karin Jortveit som kurator. Prosjektet fikk navnet Kompanium, og ble avsluttet i oktober 2012 med en utstilling, seminar og work-shop-program.
 
Høsten 2013 til sommer 2105 utviklet Larvik Kunstforening og Sandefjord Kunstforening sammen med kurator Maria Veie Sandvik prosjektet TOMROM. Prosjektet ble avsluttet med en todelt utstilling i mai–juni 2015.
 
Våren 2014 startet Kurator i kunstforeningen opp i Heimdal Kunstforening med Helga-Marie Nordby som kurator. Prosjektet Tatt av Heimdal som skal få både kunstnere og innbyggere til å reflektere over, og undersøke Heimdal som sted. Hoveddelen av programmet får oppstart i april 2016. Prosjektet kan følges på bloggen www.tattavheimdal.wordpress.com.
 

 

AKTUELT
 

 

LAT DEG VERTE TATT AV HEIMDAL

Heimdal Kunstforening deltek i det tredje prosjektet av Kurator i kunstforeningen. I lag med kurator Helga Marie Nordby har dei utvikla konseptet Tatt av Heimdal. Det skal få både kunstnarar og innbyggjarar til å reflektere over, og undersøkje Heimdal som stad.

Prosjektet kan du følgje på bloggen deira.
Foto: Heimdal Kunstforening

Les mer >>

ÅPNING AV TOMROM I LARVIK KUNSTFORENING

Lørdag 23. mai åpnet del to av utstillingen TOMROM i Larvik Kunstforening. Prosjektet er en del av Kurator i kunstforeningen, der Larvik Kunstforening og Sandefjord Kunstforening over to år har samarbeidet med kurator Maria Veie Sandvik om et utstillingsprosjekt.

Aiko Tezukas store tekstilverk Thin Film, Underground Forest (200 x 700) vises for første gang i Norge.

Les mer >>

Performancekunsten inntar Heimdal

Heimdal Kunstforening er nå godt i gang med prosjektet Tatt av Heimdal. Siden sommeren 2014 har de jobbet sammen med kurator Helga-Marie Nordby om å utvikle konseptet.

Lotte Evensen er prosjektkoordinator og nestleder i Heimdal Kunstforening. Foto: Sten Nilsen

Les mer >>

80 000 I STØTTE TIL LARVIK OG SANDEFJORD

Kunstforeningene i Larvik og Sandefjord mottar 80 000 kroner i støtte fra Kulturrådet til prosjektet TOMROM. Utstillingen blir til i samarbeid med kurator Maria Veie Sandvik, som en del av prosjektet Kurator i kunstforeningen.

Kunstprosjektet TOMROM utforsker hva som skjer når turistene har forlatt sommerbyene Larvik og Sandefjord. Tom parkeringsplass foran kulturhuset Bølgen i Larvik, der Larvik kusntforening har sine utstillinger. Foto: Susanne Svenseid

Les mer >>

Kurator Helga-Marie Nordby i Heimdal Kunstforening

16. juni 2014 var det oppstartmøte for Kurator i kunstforeningen i Heimdal Kunstforening. Kurator Helga-Marie Nordby skal i samarbeid med kunstforeningen utvikle og gjennomføre et utstillingsprosjekt.

Kurator Helga-Marie Nordby, Øyvind Kvarme,Turid Kvålsvoll, Lotte Evensen, John Slettahjell og Rebeka Hilstad. Foto: Susanne Svenseid

Les mer >>

Flere nyheter

Aktivitetskalender

Nyhetsbrev

 

Bestill nyhetsbrev fra Norske Kunstforeninger

Norske Kunstforeninger – Besøk: Kongens gate 2, 5. etasje – Post: Postboks 477 Sentrum, 0105 Oslo – Telefon: 22 42 20 35 – E-post: post@kunstforeninger.no