Du er her:
 • Medlemsside
 • Medlemsside - tips og råd

   

  Som tillitsvalt i eit kunstforeiningsstyre er det mykje ein skal halde orden på. Her har vi difor samla informasjon, tips og råd som kan lette arbeidet.

   

  Informasjonen er systematisert under tre hovudfelt i menyen til venstre:

  • ØKONOMISKE TILSKOTSORDNINGAR

  • REGLER OG KONTRAKTER

  • DRIFT OG ORGANISASJONSARBEID

   

  Hugs at alle kunstforeiningar/kunstlag som er medlemmer i Norske Kunstforeninger er pliktige til å oppdatere kontaktinformasjon til kunstlaget og oversikta over kven som sit i styret. For å oppdatere dette loggar de inn med tilsendt brukarnamn og passord - dersom de manglar innloggingsinformasjon sender de ein e-post til malin.dahlberg@kunstforeninger.no og ber om å få det tilsendt.

   

   

  Kontakt oss!

  Vi som er tilsett i administrasjonen hjelper deg gjerne med små og store spørsmål knytt til drift av ei kunstforeining. Ta gjerne kontakt med oss på telefon eller e-post, du treff oss normalt i tida 9.00-16.00, måndag til fredag.

  Telefon: 22 42 20 35
  E-post: post@kunstforeninger.no
   
  Under finn du ei oversikt over ansvarsområda våre, slik at du kan ta kontakt direkte.
   
    Namn Ansvarsområde
  Susanne Svenseid
  direktør
  Deltaking i politiske møte, støtteerkæringar, utadretta verksemd, hovudansvar for innhald og organisering av seminar og kurs, overordna problemstillingar knytt til kunstforeiningsdrift.
  susanne.svenseid@kunstforeninger.no
  Anne-Grethe Thoresen
  rådgjevar
  Sakshandsamar for stønadsordningane, ansvarleg for debutantpris-ustillinga, Kurator i kunstforeningen, vandreutstillingane.
  anne-grethe.thoresen@kunstforeninger.no
  Sten Nilsen
  rådgjevar
  Redaktør for KUNST PLUSS, prosjektleiar for vandreustillinga Fotografiske selvportretter og skjebnefotografier.
  sten.nilsen@kunstforeninger.no
  Hanne Houen
  rådgjevar
  Momskompensasjon, utbetaling av stønad, spørsmål angåande fakturaer, påmeldingar til seminar/årsmøte.
  hanne.houen@kunstforeninger.no (jobbar måndag, tysdag og torsdag)
  Malin Olivia Dahlberg
  rådgjevar
  Opplæring/supportfunksjon nettsider, informasjon, hjelp til oppdatering av kontaktinformasjon til styremedlemmer, nettsideredaktør.
  malin.dahlberg@kunstforeninger.no

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nedst på denne sida vil de dessutan finne aktuelle saker med tilbod som er relevante for den daglege drifta av eit kunstlag.

   
   

  AKTUELT

   

  MOTTA PROGRAMVARE FRÅ TECHSOUP

  Les mer

  VIS VIDEOKUNST FRÅ HØSTUTSTILLINGEN!

  Les mer

  Hva skjedde i 2013?

  Les mer

  Klar for nye kuratorstudentar

  Les mer

  Arrangerer kunstforeningen kurs?

  Les mer

  Bruk utstillingsguiden Listen!

  Les mer

  Søk momskompensasjon for regnskapsåret 2012!

  Les mer

  [Arkiv]


  Aktivitetskalender

  Nyhetsbrev

  Bestill nyhetsbrev fra Norske Kunstforeninger

  Presseklipp

  Norske Kunstforeninger - Kongens gate 2, 5. etasje - Postboks 477 Sentrum - 0105 OSLO - Tlf: 22 42 20 35 - Faks: 22 41 61 77