Om Norske Kunstforeninger

 
Norske Kunstforeninger er paraplyorganisasjon for 163 allmenne kunstforeninger og kunstlag. Organisasjonens formål er å gi flest mulig tilgang til profesjonell kunst.

Norske Kunstforeninger arbeider for en styrket kunstformidling, og skal ivareta medlemsforeningenes interesser gjennom å arbeide for:
  • kompetanseheving og organisasjonsutvikling i medlemsforeningene
  • bedre rammebetingelser for kunstforeningene
  • tilrettelegging, støtte og rådgivning
  • synliggjøring av kunstforeningenes rolle i den norske kunstformidlingen
  • utvikling av kunstforeningenes landsdekkende nettverk og legge til rette for samarbeid
 
Norske Kunstforeninger arrangerer kurs og seminarer, tilbyr vandreutstillinger, og har nær kontakt med offentlige myndigheter og relevante samarbeidspartnere. Egne støtteordninger for frakt, prosjekter og utstyr er med på å sikre at kunstforeningene kan tilby publikum kunstopplevelser uavhengig av hvor i landet man bor. Hvert år deler vi ut utmerkelsen Årets Kunstforening, og i forbindelse med årsmøtet arrangeres det annethvert år en kunstfestival i samarbeid med en av våre medlemsforeninger.

Norske Kunstforeninger utgir medlemsbladet Kunst Pluss tre ganger i året. Kunst Pluss inneholder blant annet kunstfaglige artikler, omtaler av aktuelle utstillinger og arrangementer, bokanmeldelser og organisasjonsstoff. Bladet går til medlemsforeningene, alle tillitsvalgte, samarbeidspartnere, kunstinstitusjoner, media og kommuner med kunstforeninger.
 
Hvert år deler vi ut Norske Kunstforeninger debutantpris på 50 000 kroner til en debutant på Statens Kunstutstilling – Høstutstillingen. Formålet med prisen er å løfte fram og synliggjøre yngre, uetablerte samtidskunstnere i Norge.
 
 

 

Norske Kunstforeninger mottar driftsstøtte fra Kulturrådet.

 
Nokre glimt frå kunstfestivalen Agalaus. Foto: Norske Kunstforeninger (M. Dahlberg, S. Nilsen, S. Svenseid, A-G. Thoresen)

 

 

 

Aktivitetskalender

Nyhetsbrev

 

Bestill nyhetsbrev fra Norske Kunstforeninger

Norske Kunstforeninger – Besøk: Kongens gate 2, 5. etasje – Post: Postboks 477 Sentrum, 0105 Oslo – Telefon: 22 42 20 35 – E-post: post@kunstforeninger.no