Prosjektstøtte

 
LAST NED: I Søknadsskjema prosjektstønad
 

Hvem kan søke om støtte?

Kunstforeninger og kunstlag med aktivt medlemskap i Norske Kunstforeninger.

 

Hva kan det søkes støtte til?

Prosjektstøtte kan søkes til utstillinger med nålevende kunstnere, kunstfaglige seminarer/foredrag, trykksaker, formidlingsprosjekter etc. Prosjektstøtten skal være med på å styrke kunstforeningenes posisjon som en viktig formidler av samtidskunst av høy kvalitet. Det vil særskilt bli lagt vekt på:

 • fokus på nye publikumsgrupper
 • øke samarbeidet med andre aktører
 • styrke kunstforståelsen
(Dersom kunstforeningen planlegger en minneutstilling for en avdød kunstner, er det mulig å søke støtte fra Bildende Kunstneres Hjelpefond: www.kunstfond.no).
 

Betingelser for prosjektstøtte

 • Alle utstillere må være profesjonelle kunstnere (medlem av Norske Billedkunstnere, NBK´s grunnorganisasjoner, Unge Kunstneres Samfund, Forbundet Frie Fotografer eller Norske Kunsthåndverkere, eller ha deltatt på minimum tre juryerte utstillinger som landsdelsutstillingene og Høstutstillingen, eller utdanning fra norsk kunsthøgskole). Unntak fra denne regelen må begrunnes særskilt og vurderes av Norske Kunstforeninger. Unntaksregelen gjelder også for utstillinger med kunstnere fra utlandet.
 • Utenlandske utstilinger kan få støtte.
 • CV fra kunstner(e) skal følge søknaden. Vedlegg kan ikke ettersendes. Søknader som mangler påkrevde vedlegg blir ikke behandlet.
 • Ved tildelt støtte, skal det synliggjøres at Norske Kunstforeninger har støttet utstillingen, ved bruk av logo/tekst på annonser/plakater/kataloger.
 • Utstillingen/prosjektet skal dokumenteres, og 3 digitale bilder skal følge kravet om utbetaling.
 

Søknaden må inneholde:

 • Budsjett med forventede inntekter og utgifter
 • Søknadsbeløp
 • Beskrivelse av prosjektet
 • CV for alle deltagende kunstnere
 • Utstillingsprogram/virksomhetsplan
 • Realiseringstidspunkt
 • Hvorfor prosjektet er viktig for kunstforeningen
 

SØKNADSFRISTER FOR PROSJEKTSTØTTE

 
1. november for prosjekter f.o.m. 1. januar t.o.m. 30. juni påfølgende år
 
1. mai for prosjekter f.o.m. 1. juli t.o.m. 31. desember samme år

Foto: Hammerfest Kunstforening mottok prosjektstøtte til en performancefestival i 2013. Her fra Vibeke Steinsholm sin visuelle fortelling Lita og Skvaldrene.

 

 

Innsending av søknad

Send inn søknaden enten per e-post eller per post, ikke begge deler.
 
Elektronisk:
Per post:
 • vennligst ikke stift selve søknadsskjemaet fast i vedleggene (binders går bra)
 • sendes per post til Norske Kunstforeninger, Postboks 477 Sentrum, 0105 Oslo
 
 
 

NB! Noen nettlesere åpner pdf-filen (søknadsskjemaet) i direkte nettleseren, da vil det som regel ikke gå an å fylle ut feltene. I så fall: last ned filen og lagre den på datamaskinen din. Da kan du fylle ut skjemafeltene og lagre den utfylte versjonen.

Dersom du har spørsmål eller trenger råd til søknaden, så ta gjerne kontakt med vår rådgiver Anne-Grethe Thoresen på telefon 22 42 20 35 eller e-post anne-grethe.thoresen@kunstforeninger.no

Vi oppfordrer alle til å søke andre institusjoner om støtte i tillegg til Norske Kunstforeninger (kommune, fylkeskommune, Norsk Kulturråd, Fritt Ord etc.). Norske Kunstforeninger har dessverre ikke store nok midler til å kunne fullfinansiere prosjekter.

 
SE OGSÅ: Retningslinjer for utbetaling av støtte
 
 

 

 

Aktivitetskalender

Nyhetsbrev

 

Bestill nyhetsbrev fra Norske Kunstforeninger

Norske Kunstforeninger – Besøk: Kongens gate 2, 5. etasje – Post: Postboks 477 Sentrum, 0105 Oslo – Telefon: 22 42 20 35 – E-post: post@kunstforeninger.no