Medlemskap i Norske Kunstforeninger

 

Alle kunstforeninger, kunstlag og fylkeskunstlag, som støtter Norske Kunstforeningers formål om «å gi flest mulig tilgang til profesjonell kunst» kan søke om medlemskap. Enkeltpersoner, bedriftskunstforeninger eller andre organisasjoner/institusjoner kan ikke være medlem i Norske Kunstforeninger.

Medlemskap forutsetter at kunstforeningen driver aktivt, er åpen for allment medlemskap og har et styre valgt av medlemmene.

 

Medlemsfordeler:

 

Norske Kunstforeninger vektlegger informasjon, kvalitets- og kompetanseheving gjennom en rekke tiltak på lokalt, regionalt og nasjonalt plan.

Norske Kunstforeninger  har et aktivt forhold til politikere og bevilgende myndigheter ved løpende informasjon om kunstforeningenes virksomhet landet over, og følger opp ved personlige møter og kontakt.

Norske Kunstforeninger gir støtteerklæringer og spiller en medvirkende rolle for kunstforeningene på lokalt plan.

Norske Kunstforeninger deltar aktivt på konferanser innen kulturlivet og er høringsinstans for saker som vedrører kunstformidlingsnettverket.

Norske Kunstforeninger fanger opp kulturpolitiske signaler og følger dem opp.

• Medlemsbladet KUNST PLUSS
– gratis til alle styremedlemmer tre ganger i året. Kunstforeningene kan tegne kollektivt abonnement for sine medlemmer til en årspris på 150 kroner per medlem.

• Kurs og seminarer; regionale og landsdekkende

• Støtteordninger:
– frakt-, prosjekt- og utstyrstøtte

• Utstillingstilbud:
– tilbud om å motta utstillinger fra utstillingsprogrammet
– ofte med egnet undervisningsmateriell

• Stipend til studium i kuratorarbeid ved Høgskolen i Telemark
– studenter tilknyttet en kunstforening kan søke om å motta stipend fra Norske Kunstforeninger

• Konkurrere om utmerkelsen Årets Kunstforening
– kåres hvert år, og vinneren mottar diplom og 30 000 kroner

• Forsikringsavtale:
– gunstig avtale med IF Forsikring om transportforsikring

• Transportavtale
– gunstig avtale med Atlas Spedisjon om transport av kunst

• Intendantmøter / Fylkelagsledermøter

Råd og bistand i forhold som gjelder kunstforeningsdriften
– medarbeidere i administrasjonen kan kontaktes for hjelp

• Momskompensasjon for frivillige foreninger
– medlemsforeningene søker via Norske Kunstforeninger

Medlemskap gir stemmerett på årsmøtet til Norske Kunstforeninger (en delegat per forening)
 
 

Slik søker du om medlemskap!

 
Medlemskapet oppnås etter søknad til styret i Norske Kunstforeninger. Medlemskap gir automatisk medlemskap i fylkeskunstlag, i de fylkene der dette eksisterer.
 
Medlemskap er gyldig når kontingent er betalt. Dersom man ikke lenger ønsker å stå som medlem, må kunstforeningen sende en skriftlig utmelding til Norske Kunstforeninger.
 
Som medlem plikter kunstforeningen årlig å sende inn årsmelding/årsregnskap til Norske Kunstforeninger, rapportere inn statistikk og oppdatere oversikten over styremedlemmer.
 
Medlemskontingenten er for 2017 kr 1200 i grunnkontingent + kr 15 per medlem pr. år. Kontingenten fastsettes av årsmøtet.
 

For å søke om medlemskap i Norske Kunstforeninger sender foreningen inn følgende:

• Utfylt søknadsskjema
• Vedtekter
• Utstillingsprogram for kommende år

• Årsmelding og årsregnskap for foregående år
• Liste over tillitsvalgte/styremedlemmer

(med kontaktinformasjon som postadresse, telefon, e-post)

 

LAST NED: I Medlemskapssøknad 2017

 

Søknaden sendes:
Norske Kunstforeninger
Postboks 477 Sentrum
0105 Oslo

Har du spørsmål til medlemskap i Norske Kunstforeninger, så ta gjerne kontakt med oss på telefon 22 42 20 35 eller post@kunstforeninger.no

Kunstforeningen mottar svar på søknaden om medlemskap så snart saken har vært til behandling i styret i Norske Kunstforeninger.
 

 
 

Aktivitetskalender

Nyhetsbrev

 

Bestill nyhetsbrev fra Norske Kunstforeninger

Norske Kunstforeninger – Besøk: Kongens gate 2, 5. etasje – Post: Postboks 477 Sentrum, 0105 Oslo – Telefon: 22 42 20 35 – E-post: post@kunstforeninger.no