Du er her:
 • Søk om støtte
 • Søk om støtte fra Norske Kunstforeninger

   

  Norske Kunstforeninger deler ut støtte til frakt av kunst, utstilling- og formidlingsprosjekter og utstyr til visning av kunst. Støtteordningene skal bidra til at kunstforeninger over hele landet kan vise profesjonell samtidskunst. Tilskuddene gjør det mulig for kunstforeningene å vise et bredt spekter av kunstuttrykk, og medvirker til utvikling og profesjonalisering. Alle kunstforeninger, kunstlag og kunsthaller med aktivt medlemskap i Norske Kunstforeninger kan søke støtte.

  All støtte tildeles etter faglige vurderinger, men det tas også hensyn til kunstforeningenes ulike forutsetninger. Fraktstøtten fordeles tilnærmet demokratisk på alle som oppfyller søknadskriteriene. Søkerens samlede tildelte støtte på tvers av ordningene de siste årene, blir tatt med i vurderingen. I bevilgningene etterstreber vi i tillegg geografisk spredning og balanse mellom større og mindre kunstforeninger.


  Søknadsfrister

  Søknad om støtte må sendes før tiltaket settes i gang. Det er to faste søknadsfrister per år: 
  1. mai – for tiltak med oppstart i tidsrommet 1. juli–31. desember
  1. november – for tiltak med oppstart i tidsrommet 1. januar–30. juni

   

  Fraktstøtte

  Fraktstøtte kan søkes til alle typer utstillinger med profesjonelle nålevende kunstnere. Støtten dekker transport av kunst til og fra utstillingssted. 

  Last ned: I Søknadsskjema for fraktstøtte – med veiledning

   

  Prosjektstøtte

  Prosjektstøtten skal være med på å styrke kunstforeningenes posisjon som visningssted for samtidskunst. Støtten tildeles større prosjekter som går utover normal utstillingsvirksomhet, formidling av kunst og arbeid med nye publikumsgrupper. Det kan for eksempel søkes om støtte til kunstfaglige seminarer eller foredrag, katalogproduksjon, formidlingsprosjekter og kunstnersamtaler.

  Last ned: I Søknadsskjema for prosjektstøtte – med veiledning

   

  Utstyrstøtte

  Utstyrstøtten skal gå til oppussing av utstillingslokaler eller oppgradering av visningsutstyr. Kunstforeninger kan for eksempel få støtte til innkjøp av sokler, utstillingsmontre, lysutstyr, projektorer og annet teknisk utstyr til formidling av samtidskunst.

  Last ned: I Søknadsskjema for utstyrstøtte – med veiledning

   
  Utbetaling av støtte

  Støtten betales ut etter at tiltaket er gjennomført, ved at kunstforeningen sender inn et utbetalingsskjema med nødvendig dokumentasjon. 

  Mer informasjon: Dokumentasjonskrav og utbetalingsskjema

   

  Innsending av søknad og mer informasjon

  Søknad sendes enten per e-post til: 

  anne-grethe.thoresen@kunstforeninger.no eller per post til Norske Kunstforeninger, Postboks 477 Sentrum, 0105 Oslo

  Kontaktperson for støttesøknader: Anne-Grethe Thoresen, 22 42 20 35, anne-grethe.thoresen@kunstforeninger.no

  Kontaktperson for utbetaling av tildelt støtte: Hanne Houen, 22 42 20 35, hanne.houen@kunstforeninger.no

  Les også: Søk om stønad frå fond og stiftingar

  Les også: Stønadstildeling for 1. halvår 2017

   
   

   

   

  Aktivitetskalender

  Nyhetsbrev

   

  Bestill nyhetsbrev fra Norske Kunstforeninger

  Norske Kunstforeninger – Besøk: Kongens gate 2, 5. etasje – Post: Postboks 477 Sentrum, 0105 Oslo – Telefon: 22 42 20 35 – E-post: post@kunstforeninger.no