Krav om utbetaling av støtte

Krav om utbetaling av tildelt støtte sendes til Norske Kunstforeninger senest to måneder etter gjennomføring. Dersom tiltaket ikke blir realisert, må Norske Kunstforeninger få beskjed omgående. Krav om fraktstøtte og krav om annen støtte skal leveres separat. En forutsetning for å få utbetalt støtte er at medlemskontingent til Norske Kunstforeninger er betalt.
 
 
Ved krav om utbetaling skal følgende sendes Norske Kunstforeninger:
  • Utfylt skjema for krav om utbetaling (husk saksnummer fra tilsagnsbrevet)
  • Kopi av fakturaer/kvitteringer
  • Kontoutskrift/bankkvittering ved betaling i bank/nettbank
  • Fotodokumentasjon til Norske Kunstforeningers journal/årsmelding/arkiv: Tre digitale foto i trykkvalitet. Filformat: jpeg / minimum størrelse 3008 x 2000 piksler) NB. Kunstforeningen må ha rettighetene til å bruke bildene, og navn på fotograf må oppgis. Norske Kunstforeninger gjør et utvalg av innkommet materiale, ikke alt vil bli presentert i journalen.
  • Pressemelding, katalog eller en tekst på 250–500 ord skal legges ved for alle støtteordningene. I tillegg skal eget rapportskjema legges ved krav om utbetaling av prosjektstøtte og utstyrstøtte.
Sum på faktura/kvittering må stemme med sum på kontoutskrift/bankkvittering.
 
 
Spesielt for fraktstøtte:
Transportforsikring og overnatting dekkes ikke i fraktstøtten.
 
Ved frakt av kunst med privat bil:
Statens satser for kjøregodtgjørelse, i 2017 kr 4,10 per km, legges til grunn.
Faktura/regning skal vise hvilken strekning som er kjørt, samt antall kilometer.
Regning må inneholde kontonummer og være signert.
En enkel regningsmal kan lastes ned her: I Regningsmal privatbil 2017

 
Spesielt for prosjektstøtte og utstyrstøtte:
Ved større prosjekter er det tilstrekkelig å sende fakturaer/kvitteringer opp til bevilget støttesum.
Regnskapsoppsett føres inn i kravsskjemaet, med likelydende bilagsnummer på faktura og bankkvittering. Prosjektets totalkostnad, inkludert alle finansieringskilder, føres i prosjektrapporten.
 
 

Innsending av krav

Send inn krav om utbetaling enten per e-post eller per post, ikke begge deler.
 
Elektronisk:
  • lagre vedlegg som pdf-filer og send en e-post per krav
  • kravskjema, vedlegg og bilder sendes på e-post til rapport@kunstforeninger.no
Per post:
  • sendes per post til Norske Kunstforeninger, Postboks 477 Sentrum, 0105 Oslo
 

LAST NED:  I Krav om utbetaling  (alle typer støtte)

LAST NED: I Rapportskjema for prosjekt- og utstyrstønad

NB! Noen nettlesere åpner pdf-filen (skjemaet) direkte i nettleseren, da vil det ikke gå an å fylle ut feltene. I så fall: last ned filen og lagre den på datamaskinen din. Åpne den lagrede filen, fyll ut skjemafeltene og lagre den utfylte versjonen.

Ansvarlig for utbetaling av støtte er Hanne Houen.
Ved spørsmål ta kontakt på telefon 22 42 20 35 eller hanne.houen@kunstforeninger.no 
 
Dersom dere har spørsmål om bilder og rapportering kan dere kontakte Anne-Grethe Thoresen på telefon 22 42 20 35 eller anne-grethe.thoresen@kunstforeninger.no
 

 


 

Aktivitetskalender

Nyhetsbrev

 

Bestill nyhetsbrev fra Norske Kunstforeninger

Norske Kunstforeninger – Besøk: Kongens gate 2, 5. etasje – Post: Postboks 477 Sentrum, 0105 Oslo – Telefon: 22 42 20 35 – E-post: post@kunstforeninger.no