Utstyrstøtte

 

Hvem kan søke om støtte?

Kunstforeninger og kunstlag med aktivt medlemskap i Norske Kunstforeninger.

 

Hva kan det søkes støtte til?

Kunstforeninger/kunstlag kan søke om utstyrstøtte til oppgradering av utstilingslokalene. Utstyrstøtte kan for eksempel brukes til innkjøp av sokler, montre, lysutstyr og annet teknisk utstyr til formidling av samtidskunst.

 

Betingelser for utstyrstøtte

 • Vedlegg kan ikke ettersendes. Søknader som mangler påkrevde vedlegg blir ikke behandlet.
 • Ved tildelt støtte, skal det synliggjøres at Norske Kunstforeninger har støttet utstillingen, ved bruk av logo/tekst på annonser/plakater/kataloger.
 • Prosjektet skal dokumenteres, og 3 digitale bilder skal følge kravet om utbetaling.
 

Søknaden må inneholde:

 • Budsjett med forventede inntekter og utgifter
 • Prisoverslag fra utstyrsleverandør
 • Søknadsbeløp
 • Beskrivelse av prosjektet
 • Realiseringstidspunkt
 • Hvorfor prosjektet er viktig for kunstforeningen
   
 
Bygging av white box i Øksnes Kunstforening

SØKNADSFRISTER UTSTYRSTØTTE

 
1. november for prosjekter f.o.m. 1. januar t.o.m. 30. juni påfølgende år
1. mai for prosjekter f.o.m. 1. juli t.o.m. 31. desember samme år

Foto: Øksnes Kunstforening fikk i 2010 utstyrstøtte til ombygging av et produksjonslokale til en white box til utstillinger.

 

 

Innsending av søknad

Send inn søknaden enten per e-post eller per post, ikke begge deler.
 
Elektronisk:
Per post:
 • vennligst ikke stift selve søknadsskjemaet fast i vedleggene (binders går bra)
 • sendes per post til Norske Kunstforeninger, Postboks 477 Sentrum, 0105 Oslo
 
 
 
NB! Noen nettlesere åpner pdf-filen (søknadsskjemaet) i direkte nettleseren, da vil det som regel ikke gå an å fylle ut feltene. I så fall: last ned filen og lagre den på datamaskinen din. Da kan du fylle ut skjemafeltene og lagre den utfylte versjonen.

Dersom du har spørsmål eller trenger råd til søknaden, så ta gjerne kontakt med vår rådgiver Anne-Grethe Thoresen på telefon 22 42 20 35 eller e-post anne-grethe.thoresen@kunstforeninger.no

Norske Kunstforeninger har dessverre ikke store nok midler til å kunne fullfinansiere prosjekter. Vi oppfordrer derfor alle til å søke andre institusjoner om støtte i tillegg til Norske Kunstforeninger (kommune, fylkeskommune, Norsk Kulturråd, Fritt Ord etc.). Skal man oppgradere utstillingslokalene kan man søke støtte gjennom Norsk kulturråds ordning Rom for kunst. Søknadsfristene for Rom for kunst er 1. juni og 1. desember. Mer informasjon på www.norskkulturrad.no

 
 

 

Aktivitetskalender

Nyhetsbrev

 

Bestill nyhetsbrev fra Norske Kunstforeninger

Norske Kunstforeninger – Besøk: Kongens gate 2, 5. etasje – Post: Postboks 477 Sentrum, 0105 Oslo – Telefon: 22 42 20 35 – E-post: post@kunstforeninger.no