Du er her:
 • For medlemsforeninger>Vil du starte kunstforening?
 • Vil du starte ei kunstforeining?

  Vurderer du å starte opp eit kunstlag eller ei kunstforeining der du bur? Her har vi samla nokre nyttige oppstarten og vidare drift.

  På nettsida www.frivillighetnorge.no finn ein mange gode tips og råd, her kan du til dømes laste ned Organisasjonshåndboka som innheld mange gode råd til kva ein må tenkje på når ein startar opp eit frivillig lag. I handboka finn de truleg svar på det meste de treng å vite; der er det informasjon om korleis ein gjennomfører eit stiftingsmøte, kva punkt som er vanleg å ta med i vedtektene, informasjon om økonomi, årsmøte og styre.

   

  Til høgre: Frå årsmøtet til Norske Kunstforeninger i 2008.

  Når ein startar opp må ein vedta eit sett vedtekter for foreininga. Vedtektene bør til dømes innhalde punkt som namn på foreininga, formål, reglar for styresamansetjing, årsmøte, medlemskap, avvikling m.m. 

  Det kan vere lurt å sjå på kva andre kunstlag har teke med i sine vedtekter – mange har lagt desse ut på nettsidene sine.

  Her finn de eit lite utval av vedtekter, som de gjerne må ta ein titt på:

   

  Kanskje finn du nokre punkt som kan vere lurt å ta med i dykkar vedtekter?

  Brønnøysundsregistrene har også laga eit eksempel på korleis stiftingsdokument og vedtekter for foreiningar kan sjå ut. Desse kan de bruke som utgangspunkt for eigne vedtekter.

  I tillegg har Unginfo/Frivillighet Norge/LNU/Batteriet laga ein vedtektsgenerator som kanskje også kan vere til nytte.

  Ver merksam på at det i oppløysingsparagrafen i vedtektene bør det vere ein annan frivillig organisasjon (og ikkje kommune) som mottek eventuelle midlar. Dette er viktig dersom ein som frivillig organisasjon ynskjer å søkje om momskompensasjon.
   

  Råd om styrearbeid

  Eit anna nyttig hjelpemiddel er heftet Styrearbeid – er det noen kunst?, der ein finn reglar, tips og råd om det å drive kunstforeiningsarbeid. Ein oppdatert og utvida versjon av publikasjonen vart utgjeve av Norske Kunstforeninger i 2015. Publikasjonen er skrive av Trond Bogsnes på oppdrag frå Norske Kunstforeninger. Bogsnes har brei erfaring frå styrearbeid, også i frivillige organisasjonar og stiftingar. Blant anna har han tidlegare vore styreleiar i Norske Kunstforeninger, Bergens Kunstforening og Stord kunstlag.
   
  Styrearbeid – er det noen kunst? kan kjøpast til 150,- kroner per stk. inkl. porto. Ved bestilling av 10 eller fleire, er prisen 100 kroner per stk. Prisen for personar/foreiningar som ikkje er medlemmer i Norske Kunstforeninger er 200 kroner. For bestilling send e-post til post@kunstforeninger.no, oppgje tal på eksemplarer og postadresse. Bestillinga vert sendt samla til ei postadresse, og kunstforeininga mottek faktura.

   

  Søk medlemskap!

  Når kunstforeininga vel er oppretta, kan ein søkje om medlemskap i Norske Kunstforeninger. Då treng vi oversikt over styret, kopi av vedtektene og ein plan over komande aktivitetar. Søknader om medlemskap vert handsama av styret i Norske Kunstforeninger. Når medlemskapet er godkjent, kjem vi gjerne på besøk for å informere meir om tilboda våre.

  Ta gjerne kontakt med oss på post@kunstforeninger.no, dersom de ynskjer meir informasjon.

  Lukke til!
   

  Aktivitetskalender

  Nyhetsbrev

   

  Bestill nyhetsbrev fra Norske Kunstforeninger

  Norske Kunstforeninger – Besøk: Kongens gate 2, 5. etasje – Post: Postboks 477 Sentrum, 0105 Oslo – Telefon: 22 42 20 35 – E-post: post@kunstforeninger.no